K R O N I K AZvyky a tradícieV piatok 23.marca sa naši štvrtáci vybrali do Detvy. Kde predsa najlepšie na vlastné oči môžeme vidieť krásu našich kultúrnych zvykov a tradícií?! Navštívili Podpolianske múzeum, kde si pozreli zaujímavú prezentáciu o osídlení Detvy a okolia Keltmi a tiež zaujímavú výstavu o salašníctve a výrobe bryndze. Na chodbách ich zaujali staré fotografie krajiniek a ľudí v dobovom oblečení. Navštívili tiež Detviansku izbu, kde okrem figurín v krojoch videli výšivky, keramiku, nábytok a rôzne pracovné pomôcky. V predajni ľudovoumeleckých výrobkov obdivovali prekrásne veci z dreva, šúpolia, hliny, kože, nádherne vyzdobené kraslice, valašky a fujary. Táto exkurzia stála zato!foto1      foto2      foto3      foto4

foto5      foto6      foto7      foto8      foto9      foto10

foto11      foto12      foto13      foto14      foto15      foto16