K R O N I K AKvíz z anglického jazyka o anglicky hovoriacich krajinách.


Žiaci z tried 5. a 6. ročníka dostali možnosť predviesť svoje zručnosti z AJ v Kvíze anglického jazyka – English Quiz. Žiaci, ktorí súťažili v štvorčlenných družstvách z každej triedy taktiež predstavili svoje vedomosti o krajinách, v ktorých sa týmto jazykom hovorí.

Kvíz z anglického jazyka pre 5. ročník sa uskutočnil 28. marca 2012.

Umiestnenie:
1. miesto – 5.C Laučíková, Marcineková, Poliaková, Ertl
2. miesto – 5.A Mesíková, Hricišínová, Koleda
3. miesto – 5.B Kučera, Ďurčíková, Prochotský, Kováčová

Žiaci šiesteho ročníka si zasúťažili 29. marca 2012.

Umiestnenie:
1. miesto – 6.A Králik, Slúka, Nociarová, Flochová
2. miesto – 6.B Lauro, Rojík, Horváth, Bartko
3. miesto – 6.C Šimová, Brodnianska, Horánska


VÝHERCOM SRDEČNE GRATULUJEME!


Tešíme sa na ďalšie zábavné strenutia žiakov s anglickým jazykom.
Pripravila: Veronika Lacková, uč. AJ

English Quiz
The English Quiz took place on the 28 of March 2012 for the pupils of the year 5 and on the 29 of March 2012 for the pupils of the year 6.
The pupils presented not only their skills in English but also the knowledge of the culture of English speaking countries.
First places were awarded to teams of the classes 5.C and 6.A.
Second place – 5.A and 6.B
Third place - 5.B and 6.C

CONGRATULATIONS!!!foto1      foto2      foto3      foto4      foto5      foto6

foto7      foto8      foto9      foto10      foto11      foto12