K R O N I K ASVETOVÝ DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY
16. október Význam zdravej výživy si uvedomujeme
dennodenne, ale v mesiaci október vie o zdravej výžive celý svet.
Preto sme sa aj my zapojili do viacerých aktivít, podporujúcich naše zdravie.


Jablkový deň
V tento deň sme takmer všetci jedli jablká. Prečo? Nielen preto, že sú zdravé. Bola to medzitriedna súťaž v počte zjedených jabĺk.

Aktivity zdravotníčok ( 9.A trieda )
Aktivity na I. stupni robia zdravotníčky veľmi rady každoročne. Opäť hravou formou poučili žiakov o dôležitosti zdravého stravovania.

Školské jedáleň
V medzinárodný deň zdravej výživy sme v školskej jedálni zdravo obedovali zeleninové jedlá.

Školský bufet
V našom školskom bufete sme mali deň bez sladkostí a bez presolených maškŕt.

Výtvarná výchova
Na hodinách výtvarnej výchovy žiaci usilovne kreslili ovocie a zeleninu. Najkrajšie práce žiakov I .stupňa sú vystavené na nástenke pri druhom vchode do budovy školy.


obr1

obr2

obr3

obr4

obr5  obr8

obr7  obr6