K R O N I K A


Slávnostné odovzdávanie prváckych vysvedčení 1. septembra 2010 sme sa stali prvákmi. Začali sme spoznávať prvé písmenká, spájať ich do slabík, slov. Dokážeme už aj prečítať celé vety, ktoré vieme pekne a správne napísať. Poznáme čísla do 10, sčitujeme ich, odčitujeme, porovnávame. Zoznamujeme sa aj s anglickým jazykom. Objavujeme a spoznávame živú aj neživú prírodu. Radi si v škole zacvičíme, zaspievame, niečo pekné nakreslíme...

Preto sme si na 28. januára 2011 pozvali do jedálne rodičov a starých rodičov, aby aj oni s nami prežili slávnostnú chvíľu – preberanie prvého vysvedčenia. Školská jedáleň sa rýchlo zaplnila. Prihovorila sa nám pani zástupkyňa. My sme ukázali všetko, čo sme sa naučili za 5 mesiacov.

Rodičia nám zatlieskali, niektorým aj vykukli slzičky dojatia a šťastia. Pani učiteľky nám dali vysvedčenia a my sme im vyjadrili svoju vďaku kvietkami.Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS