K R O N I K A


Výtvarná súťaž rodina


Rodina je základ všetkého. Bez nej by sme neboli ničím. Ľúbime maminu, ocina, súrodencov aj starú mamu a starého otca. A my sme pre nich „zlatíčka“. Všetko toto je vidieť na našich výtvarných dielach, ktoré sme poslali do Trenčína na výtvarnú súťaž.


foto1     foto2     foto3     foto4     foto5     foto6

foto7     foto8     foto9     foto10     foto11     foto12

foto13     foto14     foto15     foto16     foto17     foto18