K R O N I K A


VIEDEŇ


Viedeň – hlavné mesto Rakúska, významná metropola v strednej Európe, láka množstvo turistov z celého sveta. Život v takomto meste je odlišný od toho nášho každodenného, preto sme sa so 40 žiakmi našej školy vybrali navštíviť práve Viedeň a na vlastné oči porovnať život v zahraničí a u nás., obdivovať historické pamiatky , spoznať históriu ale aj súčasnosť. Žiaci, ktorí sa učia nemčinu , mali možnosť aktívne komunikovať po nemecky, museli si v obchode pýtať tovar v nemčine a tak využiť všetko to, čo sa v škole naučili. Cesta autobusom bola pomerne dlhá, ale vďaka výbornému autobusu a bohatému výkladu o zemepisných a dejepisných zaujímavostiach Slovenska i Rakúska ubehla dosť rýchlo.


HURÁ! Boli sme vo Viedni!

Navštívili sme Kultúrnohistorické múzeum s bohatou galériou, Prírodovedné múzeum s najrozsiahlejšími zbierkami rastlín, minerálov a zvierat od najstarších dôb po súčasnosť, mohli sme si mnohé exponáty pozrieť i pod mikroskopom a dotknúť sa ich.

Prírodovedné múzeum
Prírodovedné múzeum


Na námestí Márie Terézie sme vypočuli dejepisný výklad o panovaní tejto cisárovnej v Rakúsko – Uhorsku a pozreli sme si Hofburg a Neuburg – panovnícke sídla rodu Habsburgovcov vo Viedni.
Neskôr sme navštívili i hrobku Habsburgovcov
Cez najrušnejšiu a najnavštevovanejšiu ulicu Graben sme sa presunuli do centra mesta k Stefansdomu – najväčšiemu a najznámejšiemu chrámu vo Viedni. My sme navštívili Viedeň v decembri a práve v tomto čase bolo celé mesto prekrásne vyzdobené, vysvietené a všade bolo plno ľudí, čulý ruch a mnoho zaujímavých pouličných atrakcií.


Stefansdom
Stefansdom


Popri krásnej budove Parlamentu sme sa presunuli k radnici, pred ktorou boli vianočné trhy, najväčšie, najkrajšie ale i najdrahšie v Európe. Mali sme možnosť popozerať si, ale aj nakúpiť rôzne suveníry a pamiatky, pochutnať si na maškrtách a obdivovať prekrásnu vianočnú výzdobu. Výlet do Viedne sa nám vydaril a my sme odchádzali plní dojmov a zážitkov.


Stefansdom
RadnicaHighslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS

Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS