K R O N I K AMesiac úcty k starším


Aj tento rok pripravili žiaci našej školy pekný program pre starších spoluobčanov.
Žiaci potešili našich starkých a vyčarili aj úsmevy na ich tvárach. Vystúpenie sa všetkým páčilo.foto1

foto2

foto3

foto4