K R O N I K AProjekt Slniečko


V školskom roku 2009/2010 sme sa zapojili do projektu Slniečko, ktorého cieľom bolo prehĺbiť záujem nás detí o čítanie a tvorbu vlastných textov. Posielali sme práce, ktoré sme vytvorili na hodinách čítania a slohu spolu s pani učiteľkou Babicovou. Okrem toho sme riešili hádanky, rébusy a tajničky. A oplatilo sa! Získali sme nielen ocenenie, ale aj knihu, ktorá nás veľmi potešila. A už sa púšťame do projektu nového. Ktovie, možno sa nám bude dariť ešte viac.


Žiaci 4.A s p.uč.Babicovoufoto1    foto2

foto3

foto4    foto5