K R O N I K AR É T O R I K ADňa 28. apríla 2011 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v RÉTORIKE.Do školského kola pani učiteľky vybrali a pripravili 25 žiakov.
I. kategória (žiaci 4. - 6. ročníka) Súťažiaci si vylosovali text (rozprávka, bájka, krátky príbeh) v rozsahu asi 200 slov. Čas na prípravu: 10 minút Úloha: počas 3 minút rozpovedať obsah textu, so samostatným dotvorením konca príbehu.
II. kategória (žiaci 7. – 9.ročníka)
a) doma pripravená voľná téma – vyjadrenie vlastného názoru – úvaha
b) vyžrebovaná téma – bez obmedzenia žánru
Čas na prípravu: 15 minút. Čas na prednes: 3-5 minút .VYHODNOTENIE


I. kategória 4. – 6. ročník

II. kategória 7. – 9. ročník

1. Andrea Kaššová 5.A
2. Petra Benková 6.A
3. Jaroslav Rabatin 5.B

1. Emma Koštialiková 8.A
2. Timotea Roziaková 7.A
3. Linda Beňová 9.C
    Veronika Kánová 7.A

 


Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v obvodnej súťaži,
ktorá sa bude konať 9. mája 2011.

foto1

foto2