K R O N I K A


Prednes poézie a prózyAni tento nechýbalo na našej škole školské kolo súťaže v prednese. V úvode sa deťom 2.-4.ročníkov prihovorila p.zástupkyňa. Potešila sa hojnej účasti a zaželala im pohodu a šťastie. Veselé príbehy sa striedali s milými básňami. Porota zložená z pani učiteliek mala aj tento rok opäť ťažkú úlohu. V prednese poézie zvíťazila Laura Ďuricová z 3.C, druhé miesto získala Michaela Majerová zo 4.A a tretie miesto sa ušlo drobučkej Terezke Šupinovej z 2.A. Aj keď sme si v próze vypočuli veľa pekných prednesov, tejto kategórii kraľovali štvrtáci. Všetky tri miesta obsadili deti zo 4.A: prvá Marianna Felixová, druhá Soňa Vajdová a tretí Marek Uhrin všetkých právom presvedčili, že sú v prednese výborní a ocenenie si zaslúžia! Na víťazov čakali diplomy a knihy a na všetkých ostatných sladká odmena.foto1

foto2

foto3

foto4II. kategória 5. - 7. ročník

POÉZIA
1.Timotea Roziaková 7.A
2.Veronika Kánová 7.A
3.Laura Bieliková 5.B
  Martina Jančiarová 6.A

foto5


PRÓZA
1.Kristína Pacigová 6.A
2.Andrea Kaššová 5.A
3.Martina Longajová 7.A

foto6III. kategória 8. – 9. ročník

POÉZIA
1.Katarína Longajová 9.A
2.Tomáš Hlaváč 9.C
3.Patrik Klimo 9.B

foto7


PRÓZA
1.Tomáš Koleda 8. A
2.Emma Koštialiková 8. A
3.Dominika Oláhová 8.A

foto8