K R O N I K ACeloslovenská súťaž Vytvorme plastový obrazec


Dňa 16.05.2011 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže VYTVORME SI PLASTOVÉ LOGO,ktorá bola organizovaná v rámci XVII medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredi ENVIROFILM 2011 Počas roka sa žiaci zapojili do zberu plastových kelímkov z mliečnych výrobkov .Žiaci súťažili po triednych kolektívoch.

 1.stupeň

 2.stupeň

1.miesto IV.A
2.miesto IV.B
3.miesto I.B

1.miesto V.A
2.miesto VII.C
3.miesto V.C


Zástupcovia víťazných tried s p.uč.Babicovou sa zúčastnili súťaže kde vytvorili Logo a zároveň ukázali aké dôležité je správať sa environmentálne. Žiaci sa prostredníctvom zážitkových hier osvojovali vedomosti z výroby a recyklácie plastov.

M.Babicová

foto1     foto2     foto3     foto4     foto5

foto6     foto7     foto8     foto9     foto10     foto11