K R O N I K AČAS PÁPERIA


Už tradične sa deti zo školského klubu zapojili do súťaže ČAS PÁPERIA - o najoriginálnejší vianočný pozdrav a najpútavejší vianočný darček. Aj tento rok bolo ocenené niekoľko prác našich šikovných detí.

Ocenené práce :

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Zuzka Müllerová

Lucka Valachová

Miška Krajčiová

Barborka Šnircovámulerova    valachova

krajciova    snircova

Ostatné práce :

Highslide JS
 
Highslide JS
 
Highslide JS
 
Highslide JS
 
Highslide JS
 
Highslide JS
 
Highslide JS
 
Highslide JS
 
Highslide JS
 
Highslide JS
 
Highslide JS
 
Highslide JS
 
Highslide JS
 
Highslide JS
 
Highslide JS
 
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS