K R O N I K A


OSOBNOSŤ MOJEJ ŠKOLY     V Rytierskej sieni Zvolenského zámku sa uskutočnilo oceňovanie žiakov OSOBNOSŤ MOJEJ ŠKOLY. Slávnostné ocenenie žiakov pripravilo mesto Zvolen odbor školstva a školský úrad vo Zvolene. Za našu školu si ocenenie prevzali :


Marianna Félixová, žiačka 4.A
Katarína Longajová, žiačka 9.AMarianna Félixová

Je to svedomité, milé a priateľské dievča. Svoje povinnosti si plní zodpovedne a načas. V triede je obľúbená pre svoju úprimnosť, skromnosť a dobrosrdečnosť.
Školu reprezentuje v mnohých súťažiach: v recitácii, v prednese povesti, v speve i vo všetkých matematických súťažiach. Vo vedomostných i umeleckých súťažiach vždy získava popredné umiestnenie.
Zapája sa aj do akcií poriadaných organizáciami mimo školy. Je všestranná, rada sa učí a ochotne pomáha každému, kto pomoc potrebuje.


Katarína Longajová

Katka je bystré, slušné a všestranné dievča. Vyrastá s mladšou sestrou, ktorej vždy ochotne poradí, pomôže, ale radosť z nej majú hlavne rodičia.
Patrí medzi najlepších žiakov školy a školský rok vždy končí s jednotkami.
V kolektíve triedy získala vážnosť a dôveru spolužiakov, obľúbená je za svoju pravdovravnosť, skromnosť, úprimnosť.
Pravidelne reprezentuje školu vo vedomostných jazykových a športových súťažiach.
Anglický jazyk je pre ňu nielen cudzí jazyk, ktorý sa rada učí, ale stal sa jej veľkou záľubou a ,,koníčkom“.
Je víťazkou minuloročnej školskej Žiackej vedeckej konferencie, kde mohla naplno ukázať svoje vedomosti a schopnosti z anglického jazyka. Popredné miesto získala aj vo vedomostnej súťaži ,,Expert geniality show, v matematickej súťaži ,,MAKS“, v okresnej geografickej súťaži.
Úspešne hrá basketbal a niekoľkokrát reprezentovala školu v okresných súťažiach. O svojich aktivitách nerada rozpráva, ale jej zodpovedný prístup k práci a výsledky v škole sú určite povzbudením pre všetkých iných spolužiakov.


Ocenenie