K R O N I K AOLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRYŠkolské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa v našej škole uskutočnilo 12.10.2010. Súťaž bola rozdelená na dve časti:

1. Písomná časť:
a) Práca s textom- porozumenie textu a jeho analýza
b) Transformácia textu na iný slohový útvar
2. Ústna časť- prejav na určenú tému

VÝSLEDKY ŠKOLSKÉHO KOLA


1.  E. Koštialiková  VIII.A
2.  K. Longajová  IX.A
     D.Oláhová   VIII.A
3.  H. Zelenková   IX.A


foto1


V obvodnom kole sa Ema Koštialiková umiestnila na 3. mieste

diplom