K R O N I K APozvanie do Klubu dôchodcov na Sekieri6. mája sme si pripomenuli Deň matiek a potešili sme naše dôchodkyne s krátkym programom. Zaspievali si s nami ľudové pesničky, vypočuli si básničky a hru na flaute a husliach. Za vystúpenie pochválili našich prvákov a druhákov.


foto