K R O N I K A


Lesnícke dniPrváci, druháci a tretiaci našej školy sa 14. apríla zúčastnili Lesníckeho dňa. Mladí lesníci pre nás opäť pripravili veľa zaujímavých aktivít, pri ktorých nechýbala zábava a poučenie. Tento rok sa na pódium do súťažného družstva Lesníckej triolympiády dostali aj naši šiestaci Kristína Murínová a Adam Gonda. Súťažili s Jaroslavom Jankovičom generálnym riaditeľom Národného lesníckeho centra vo Zvolene . Výborne zvládli všetky úlohy a dôstojne reprezentovali našu školu.


foto7     foto1     foto2     foto3     foto4     foto5     foto6