KRONIKA1. ŠKOLSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA


Dňa 22. júna 2011 sa v školskej jedálni našej školy uskutočnil 1.ročník Školskej vedeckej konferencie. Ráno sa stretli všetci žiaci 1. stupňa, aby si pozreli prezentácie svojich spolužiakov. Konferenciu otvorila pani riaditeľka Mgr. Katarína Holá. Druháci robili projekty vo Worde, tretiaci a štvrtáci ukázali, ako zvládli Power-Point. Za 1.stupeň sa prezentovalo 31 žiakov, preto porota v zložení Mgr. M. Flašková, Mgr. D. Peťková a žiak 9.r. T. Hlaváč mali ťažkú úlohu. Napokon vybrali troch žiakov:
2.r. Lucia Valachová: Zdravie
3.r. Aleš Majerčík: Hudobné nástroje
4.r. Lujza Rusková: Levice
Po prestávke sa do školskej jedálne presunuli žiaci 2.stupňa, aby si pozreli 10 zaujímavých projektov. Aj teraz to mala porota ťažké. Prezentácie boli veľmi zaujímavé, niektoré aj v anglicom jazyku. Po spočítaní bodov vyhodnotila porota:
1.miesto Lucka Tušimová a Katka Longajová 9.r.
2.miesto Veronika Nemogová 6.r.
3.miesto Miško Golian 7.r.
Dúfame, že aj na budúci školský rok sa zapoja žiaci so zaujímavými projektami, aby aj naši rodičia videli, čo sa učíme a čo nás baví v škole tvoriť.foto1     foto2     foto3     foto4     foto5

foto6     foto7     foto8     foto9     foto10     foto11

foto12     foto13     foto14     foto15     foto16     foto17