K R O N I K A


SLÁVNOSTNÁ KOLAUDÁCIA REKONŠTRUKCIE NAŠEJ ŠKOLY 

Sme detské more šťastnej budúcnosti,
studničky vedy skúmame až do dna.
Každý deň pre svet staviame mosty
a dolujeme z vedomostí sladké hrozná.

 

Zatiaľ sa takto vlastne iba hráme,
raz budú z nás vedci, možno právnici.
Smelým snom potom presné tvary dáme,
tak ako dajú básňam básnici.Naša škola vychovala veľa zodpovedných a úspešných ľudí, dokonca tu zbierali vedomosti už aj naši rodičia, no ešte nikdy nemala takýto krásny farebný šat ako teraz. Každý, kto prechádza okolo, je príjemne prekvapený a žiada sa mu vkročiť do tejto budovy.
Už pri vchode do školy nás privíta nová dlažba, ktorou denne prechádza viac ako 600 žiakov. Triedy sú nanovo vymaľované, vymenené okná, nové školské stoly, stoličky, no proste všetko dýcha novotou a poriadkom.
V našej škole sa venuje veľká pozornosť výuke cudzích jazykov. Od septembra máme k dispozícii dve jazykové učebne, ktoré nám budú pomáhať pri kvalitnejšej výučbe cudzích jazykov a lepšej konverzácii v anglickom, nemeckom, francúzskom i ruskom jazyku.
Každý žiak rád pracuje s počítačom, preto sme radi, že pribudlo nové vybavenie do ďalšej počítačovej triedy a my budeme môcť aj takto získavať vedomosti na viacerých vyučovacích hodinách.
Vynovené boli aj učebne prírodopisu, fyziky a chémie, všade bolo vymenené celé zariadenie, takže odteraz budú laboratórne práce z týchto predmetov pre nás hračkou.
V tomto školskom roku sa určite každý žiak teší aj na hodiny telesnej výchovy, pretože budeme po dlhšej dobe využívať priestory vynovenej telocvične a môžeme tiež zveľaďovať nielen svojho ducha, ale aj telo. Celá táto zrekonštruovaná telocvičňa s posilňovňou, šatňami a príslušenstvom poslúži aj športovým triedam, našim futbalistom, ktorí vyhrávajú futbalové súťaže a takto úspešne reprezentujú našu školu.
Získaním finančných prostriedkov z eurofondov je naša škola modernejšia, krajšia a my sme získali lepšie podmienky pre školskú prácu.
Čas strávený v tejto vynovenej škole je určite teraz príjemnejší a radostnejší pre nás i našich učiteľov. Veríme, že sa nám bude dariť ešte lepšie rozvíjať naše vedomosti, jazykové i športové nadanie.Chceme preto za všetkých žiakov tejto školy poďakovať vám, ktorí ste akýmkoľvek
spôsobom prispeli k tomu, aby sme sa my tu cítili dobre, pracovali s väčšou chuťou, aby
škola bola krajšia, modernejšia a pomáhala šíriť dobré meno nášho mesta.

Kto dáva dobro, dobro sa mu aj vráti.
Srdečná vďaka vám všetkým !


Týmito slovami sa žiačky školy poďakovali všetkým, ktorí sa podieľali na tom, aby sa sen o peknej, modernej škole stal skutočnosťou. Poďakovanie patrí Mestu Zvolen a jej primátorovi ing. M. Kuseinovi, prednostovi ing. S. Jalakšovi, ing. A. Bešinovej- vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a dopravy, mgr. M. Marcinekovi vedúcemu odboru školstva, ale predovšetkým firme PURSTAV, ktorá celú rekonštrukciu objektu školy a telocvične zrealizovala.Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS