K R O N I K AMEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC


Každoročne je štvrtý pondelok v októbri venovaný knihe. Deň sa začal reláciou v školskom rozhlase, kde bola vyhlásená súťaž s názvom ,,Liečime knihám somárske uši”. Potom počas dňa prebiehali akcie po ročníkoch. K prvákom zavítali štvrtáčky, ktoré si pre nich pripravili rozprávkové úlohy. V 2. ročníku žiaci čítali rozprávku, 3. ročník vyrábal knihu o škole a v 4. ročníku pracovali s encyklopédiami. Žiaci 5. ročníka vymýšľali interview a 6. ročník sa potrápil s testom z literatúry. Takto strávený deň bol pre žiakov poučením i zábavou.foto1

foto2

foto3

foto4

foto5

foto6

foto7