K R O N I K AInformaticka súťaž iBobor


V tomto školskom roku sa naša škola opäť zapojila do informatickej súťaže iBobor (http://www.ibobor.sk). Súťaž prebiehala v dňoch 8. – 11. novembra 2010. V kategórii Kadeti súťažilo 5 812 súťažiacich (11 žiakov našej školy) a v kategórii Benjamíni súťažilo 8 959 súťažiacich (20 žiakov našej školy). Maximálny možný počet bodov, ktoré mohol súťažiaci získať bol 80. Najlepšie výsledky zo žiakov našej školy dosiahol Róbert Bobor 7.A (76b), ktorý sa umiestnil na spoločnom druhom mieste v rámci celého Slovenska v kategórii Benjamíni. Výborné výsledky tiež dosiahli Adam Gonda 6.A (73,34b), Roman Ridzoň 7.A (70,67b), Natália Badinková 9.A (73,34b) a Lucia Tušimová 9.A (73,34b).

Čo je iBobor?
V roku 2004 vznikla v Litve nová informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín.
Okrem Litvy sa v školskom roku 2009/2010 konala súťaž v Lotyšsku, Estónsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Taliansku, Česku, na Slovensku a na Ukrajine. Spolu vo všetkých krajinách sa do nej zapojilo 160 136 žiakov.
Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.


ibobor

Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý boborPriebeh súťaže
Súťažiaci musia v priebehu 40 minút vyplniť on-line súťažný test pozostávajúci z 15 otázok (5 otázok jednoduchých, 5 stredne náročných a 5 ťažkých). Každý žiak pracuje samostatne na počítači v škole.bobor
Róbert Bobor 7.A