K R O N I K A


Obvodné kolo geografickej olympiádyVo februári 2011 sa konalo obvodné kolo 39. ročníka geografickej olympiády na ktorom sa zúčastnilo sedem žiakov našej školy , ktorí súťažili v štyroch kategóriách. V tomto ročníku obvodného kola geografickej olympiády sme zaznamenali pekné úspechy , keď Adam Gonda zo 6.A obsadil druhé miesto, Monika Fertálová zo 6.A obsadila piate miesto a Tomáš Koleda z 8.A získal šieste miesto. Úspešnými riešiteľmi boli Martin Strak zo 7.B a Milan Kubala z 8.A.


Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

foto1
Adam Gonda, Tomáš Koleda, Monika Fertálová, Martin Strak