K R O N I K A


Deň učiteľov na našej škole tento rok neradične.V pondelok 28.3. 2011 sa v jedálni školy stretli učiteľky - dôchodkyne, ktoré učili na našich školách( bývalá IV.,VII. a VIII:ZŠ). Naši žiaci ich potešili krátkym programom. Naše bývalé kolegyne sa spolu stretli, posedeli si a pozhovárali sa. Atmosféra bola super, a možno sa takto s nimi stretneme aj na budúci rok.


foto1

foto2

foto3

foto4