K R O N I K A


Týždeň boja proti drogámDnes už nikto neverí, že drogy nemajú vplyv na organizmus. O ich pôsobení v ľudskom tele rozprával na besedách lekár, ale aj psychológ. Počas týchto dní sme pozvali medzi nás aj ďalších odborníkov – prokurátora, príslušníka polície. Odborníkom mohli žiaci klásť otázky týkajúce sa kriminality mladistvých pod vplyvom návykových látok, o trestnoprávnej zodpovednosti za skutky spáchané pod vplyvom návykových látok. Dozvedeli sa aj o možných následkoch za svoje prípadné nevhodné správanie, ktoré nie je v súlade so zákonom. O tejto tematike sme sa rozprávali aj na hodinách etickej výchovy, náboženstva, prírodopisu. Dvojčlenné družstvo siedmakov so svojím fan klubom spolužiakov za svoje vedomosti v súťažnom kvíze – Dúhové dni - získali I. miesto. Na kvíze v kultúrnom dome na Zlatom potoku dostali otázky z oblasti drogovej prevencie, trestnoprávnej zodpovednosti a z ekológie. Súťažili - Roman Ridzoň a Dominika Ďatková zo 7.A. Blahoželáme!


Highslide JS


Na škole pracujú žiaci aj v krúžku Zdravá výživa pod vedením p.uč. Hybskej, tiež peer aktivistky. Koordinátorkou prevencie na našej škole je p. uč. Hradská. Pripravili sme spoločne súťažný kvíz pre 3-členné družstvá šiestakov a siedmakov. Nezúčastnili sa žiaci 7.B , ktorí mali futbalový tréning.
Tu sú niektoré vtipné slogany, ktoré vymysleli súťažiaci:Ovsené vločky zjem
celé mlieko vypijem.
Vitamín D dostanem
keď už celú mrkvu zjem.Vyhralo družstvo 7.C triedyDenisa Hrašková, Marcela Jakubová, Barbora Sujová. Na druhom mieste bola 6.A trieda a tretí skončili žiaci zo 7.A triedy. Víťazom blahoželáme!

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JSZaujímavé dopoludnie však mali aj žiaci 8.A a 9.A tried v Krajskej knižnici na besede spojenej s prezentáciou a znejúcou hudbou. Dozvedeli sa o tragickom konci slávnych hviezd populárnej hudby, ktoré už dnes nie sú medzi nami živí.
Najkrajšie výtvarné práce žiakov I. aj II. stupňa sme vystavili na nástenke. Nakreslili ich Horváth z 8.C, Dvoran zo 6.B, Fertalová, Kubala, Šebók, Číková zo 7.A.
Na telocvikoch hrali všetky triedy turnaj vo vybíjanej. Víťazi - 5A, 6A, 7A, 8A. Aj im blahoželáme.Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JSEšte niekoľko myšlienok na zamyslenie.
V histórii ľudskej civilizácie neexistuje žiadna kultúra, ktorá by nejakú drogu nevyužívala, či – povedané dnešnou terminológiou – nezneužívala. Užívanie drog nadobudlo v dnešnej dobe hrozivé rozmery.Berú ich deti čoraz mladšie. Na čele je alkohol, cigarety, nasleduje marihuana, amfetamíny, extáza, LSD.
Čo nás nezabije – to nás posilní. Je to naozaj zakaždým pravda? NIE !!!
Drogy totiž zabíjajú nielen naše telo, ale aj náš mozog. A mozgové bunky sa už nikdy neobnovia.
Povedali ste si, že sa im radšej vyhneš veľkým oblúkom?
Táto posledná možnosť je správna, je to ten najlepší nápad.
Reláciou v školskom rozhlase sme chceli pomôcť porozumieť tomu, aký majú drogy účinok na mladý organizmus. Lebo čím viac budeme o nich vedieť, tým lepšie. Prečo?
Lebo nám nikto nebude môcť nahovoriť, že drogy sú úžasná vec.