K R O N I K ADOPRAVNÁ VÝCHOVAMy tretiaci sme sa stretli spoločne v jednej triede a celú hodinu sme sa venovali dopravnej výchove. Zopakovali sme si, ako sa máme správať na chodníku a ceste a tiež dopravné značky. Nové a pre nás zaujímavé boli križovatky. Na tabuli sme si kreslili a vysvetľovali správne prechádzanie cez ne. Bola to veľmi zaujímavá hodina.


foto1

foto2

foto3