K R O N I K A"BEŽ A VYHRAJ"
Zvolenská športová jeseňZa druhý stupeň našu školu reprezentovali ::
Barbora Sujová 7.C, Andrea Rapáková 6.A, Katarína Krokošová 7.A, Martina Kalmárová 8.A, Alena Farkašová 8.A, Michal Šufliarsky 9.B, Jakub Sudimák 9.B, Martin Hajdúch 9.B, Martin Huďan 7.B, Dominik Rovňan 8.B


foto1

diplom1


Za prvý stupeň našu školu reprezentovali ::
Adam Lukeš 4.C, Richard Kamenský 4.A, Lukáš Žilík 3.A, Peter Macko 4.B, Marián Siman 4.A, Alexandra Jašková 4.B, LujzaRusková 4.B, Katarína Laučíková4.C, KristínaLabajová4.C, SoňaVajdová4.Afoto2

diplom2