KRONIKAŠkolské kolo olympiády v anglickom jazyku


Dňa 14. decembra 2010 sa konalo školské kolo 21. ročníka olympiády v anglickom jazyku v dvoch kategóriách. 1A – žiaci 6. a 7. ročníka a 1B – žiaci 8. a 9. ročníka. V oboch kategóriách žiaci súťažili v ústnej aj písomnej časti. Písomná časť obsahovala: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, slovnú zásobu a gramatiku. Ústna časť obsahovala: voľné rozprávanie a rozprávanie podľa obrázkov.
Celkovo sa zúčastnilo 13 žiakov, z toho deväť žiakov v kategórii 1A a štyria žiaci v kategórii 1B.

Víťazi prvej kategórie:
1. M. Šimko – VII.A
2. P. Kubíková – VIIA
3. N. Janečková – VII.A

 

Víťazi druhej kategórie:
1. T. Koleda – VIII.A
2. E. Koštialiaková – VIII.A
3. N. Badinková – IX.A


 Víťazom blahoželáme a veríme, že nás budú úspešne reprezentovať v obvodnom kole OAJ, ktoré sa uskutoční 18. 1. 2011. Držíme palce.

foto2

foto1