K R O N I K A


SÚŤAŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKOV 2010


Súťažili mladšie aj staršie žiačky, ale aj jeden žiak našej školy. Overili si teoretické vedomosti z oblasti zdravotníctva, ČK, liečivých rastlín a praktické zručnosti v podávaní prvej pomoci so žiakmi Zvolenského a Detvianskeho okresu.
Mladšie žiačky: Vanesa Indrová, Erika Kučerová, Dominika Lepiešová, Adam Gonda, Monika Fertalová
Staršie žiačky: Andrea Benková, Lenka Turovská, Hanka Zelenková, Lucia Verebová, Lucia Tušimová
Súťaže sa zúčastňuje naša škola každý školský rok, raz sme úspešnejší inokedy menej. Tento školský rok dobre súťažili mladší, veď získali 3. miesto, menej úspešné, ale aj tak spokojné zo súťaže odchádzali staršie žiačky, veď stále platí „nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.“


diplom

foto5

foto6

foto7

foto1

foto2

foto3

foto4