K R O N I K AVýtvarné súťaže


Ruža, kráľovná kvetovHighslide JS       Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS

Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS
Obal žiackej knižkyHighslide JS       Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS       Highslide JSCivilná obrana
OÚ Zvolen, odbor civilnej obrany a krízového riadenia vyhlásil v apríli výtvarnú súťaž „Civilná ochrana očami detí“. Pod vplyvom zemetrasenia na Heity, prívalových dažďov, baníckych nešťastí a iných prírodných katastrof na svete sme vytvorili naše výtvarné dielka. Páčia sa vám?
Súťažiaci:
Vladimír Roman 9.roč. , Slauko Jurec 6.roč. , Šimon Šaškievič 1.roč. , Marcus Pohl 1.roč. , Natália Gajdošová 1.roč. , Andrea Benková 8.roč. , Patrik Špurek 6.roč. , Barbora Sujová 6.roč. , Lukáš Horváth 7.roč. , Júlia Zliechovská 1.roč. , Ivan Pullman 6.roč.


Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS

Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS       Highslide JSChlieb náš každodenný
Keď prišla v januári ponuka zúčastniť sa výtvarnej súťaže Slovensko, krajina v srdci Európy 2010 s mottom: Chlieb náš každodenný, bola to pre nás veľká výzva zvládnuť túto ťažkú tému na 1.stupni. Rozprávka Tri groše sa nám ale veľmi páčila a snažili sme sa pochopiť jej význam. Ako sa nám to podarilo, posúďte sami.
Súťažiaci:
Jakub Valach 1.D , Alica Hrašková 2.C , Katarína Hrašková 2.C ,
Marek Hruška 1.D ,Karolína Ľalíková 1.D , Šimon Šaškievič 1.D
 

Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS