K R O N I K A


VŠETKOVEDKO


VŠETKOVEDKO je celoslovenská vedomostná súťaž pre iakov 3. a 4. ročníka základných škôl, obsahuje otázky zo všetkých oblastí, s ktorými sa žiaci doteraz stretli - vlastiveda, prírodoveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, dopravná výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova.
Aj žiaci našej školy( tretiaci a štvrtáci) sa prihlásili do novej celoslovenskej súťaže VŠETKOVEDKO, do ktorej sa prihlásilo takmer 7400 detí. Táto súťaž dáva príležitosť deťom ukázať čo všetko vedia. Titul VŠETKOVEDKO na našej škole získali dvaja žiaci. Najúspešnejší z tretiakov bol Jožko Koleda z 3.A triedy, ktorý sa umiestnil na 19. mieste. Najúspešnejšia zo štvrtákov bola Barborka Martinská zo 4.B triedy, ktorá sa umiestnila na 24.mieste.Ostatní žiaci získali titul VŠETKOVEDKOV UČEŇ.

Všetkým odvážnym deťom blahoželám a želám veľa chuti aj do ďalších súťaží.
Koordinátor súťaže na škole. Mgr. Drahomíra Peťková


foto

koleda_diplom barbora_diplom