K R O N I K A


Mesiac úcty k staršímJeseň života je obdobie, ktoré si zaslúži, aby sme my mladší preukázali tým skôr narodeným úctu, lásku aj vďačnosť. Preto sme zorganizovali pre žiakov viacero aktivít, do ktorých sa mohli zapojiť a ukázať tak, ako veľmi máme radi svojich starkých. Boli to nasledovné akcie:
- výtvarné a slohové práce na tému: Moji starí rodičia
- rodostromy a rodokmene
- beseda s horolezcom: Ing. Martinom Gablíkom (20.10.2009)
- čítanie rozprávky so starou mamou(27.10.2009)
- zbierky receptov od starých mám
- krátky program pre dôchodcov jubilantov (10.11.2009)
- zhotovenie násteniek s vybranými prácamiMesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším