K R O N I K A


        Prečo mám rád slovenčinu?
       Prečo mám rád Slovensko? 

Mesiac úcty k starším
MOJE MESTO


Vo Zvolene bývam,
o všeličom snívam.
Vo vláčiku sedím,
a z okna von hľadím.

Vidím zámok krásny,
preto ho mám v básni.
Na kopci je pustý hrad,
aj ten mám ja veľmi rád.

Na námestí fontána,
rybka v nej však nepláva.
To je moje mesto,
každý má tu miesto.