K R O N I K A


SLÁVIK SLOVENSKA 2010Poďakovanie za pieseň


Ó, radosť!
Je ťa celé more.
Spev!
Zhora prišiel – stúpa hore.
A zadúša sa
chválou chvál
pred tým, kto pieseň daroval
vtáctvu i ľuďom.
Neusni mi
a stráž tú pieseň
spolu s nimi.

                                                              Milan RúfusKrásne ľudové piesne zaspievalo 32 speváčikov v školskom kole súťaže Slávik 2010.
Ceny do súťaže venovali pani Ľubica Maruniaková a pani Magdaléna Riečanská. Veľmi pekne im ďakujeme.

 

               Víťazi:

kategória 1. – 3. ročník
 

 

kategória 4. – 6. ročník
 

1.

Katka Felixová ( 2.B )

 

1.

Lukáš Kamenský ( 5.A )

2.

Marek Uhrín ( 3.A )

 

2.

Danka Jušková ( 4.A ) a Monika Fertalová ( 5. A )

3.

Jožko Koleda a Mariannka Felixová ( 3.A )

 

3.

Viliam Berger ( 6.A )slávik1

slávik2

slávik3

slávik4

slávik5

slávik6

slávik7

slávik8

slávik9