K R O N I K A


Popoludnie pre predškolákov
 

Peknou tradíciou sa stalo spoločné stretnutie žiakov našej školy s predškolákmi zo všetkých materských škôlok z nášho obvodu.
Tento rok sa uskutočnilo 3.februára o 16,00 hod. v jedálni našej školy.
Žiaci prvého stupňa si pre svojich bývalých spolužiakov – budúcich prvákov pripravili pekný program. Najmenší recitovali básne o zime a zatancovali moderný tanček a country tanec. Predškoláci pomohli zábudlivej vločke otvoriť oblôčik tým správnym čarovným slovíčkom. Staršie deti predviedli scénku o bielych a čiernych kvapkách a zatancovali tanec s dáždnikmi. V závere programu nesmeli chýbať vinše do nového roka a spoločná pieseň, v ktorej sa tlieskalo, lúskalo prstami, búchalo nohami a volalo „holahej!“. Pretože v to popoludnie bol určite každý veselý a šťastný...
Potom sa budúci školáci vybrali do našich počítačových učební, kde si kreslili, vyfarbovali omaľovánky a hrali veselé hry.

Tešíme sa vás, predškoláci!


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS