K R O N I K A


R É T O R I K A

školské koloDňa 14. apríla 2010 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v RÉTORIKE. Do školského kola pani učiteľky vybrali a pripravili 20 žiakov.
I. kategória (žiaci 4. - 6. ročníka) Súťažiaci si vylosovali text (rozprávka, bájka, krátky príbeh) v rozsahu asi 200 slov. Čas na prípravu: 10 minút Úloha: počas 3 minút rozpovedať obsah textu, so samostatným dotvorením konca príbehu.
II. kategória (žiaci 7. – 9.ročníka)
a) doma pripravená voľná téma – vyjadrenie vlastného názoru – úvaha
b) vyžrebovaná téma – bez obmedzenia žánru Čas na prípravu: 15 minút Čas na prednes: 3-5 minút


              Víťazi:

I. kategória 4. – 6. ročník
 

 

II. kategória 7. – 9. ročník
 

1.

 Petra Benková 5.A

 

1.

Richard Lepieš 9.B

2.

 Tereza Parobeková 5.A

 

2.

Emma Koštialiková 7.A

3.

 Matúš Šimko 6.A

 

3.

Natália Badinková 8.A
Lenka Kolibíková 9.A


V obvodnej súťaži RÉTORIKA náš žiak 9.B triedy RICHARD LEPIEŠ získal 2. miesto v II. kategórii a postupuje do regionálnej súťaže, ktorá sa bude konať 13. mája 2010.

diplom