K R O N I K A

 

 

Rekonštrukcia našej školy

 

1.júl 2009 - stíchli triedy, školské dvory, zatvorili sa brány škôl. Takto to vyzeralo na väčšine škôl v našom meste.

1.júl 2009 - na školský dvor sa zváža stavebný materiál, pristavujú sa kontajnery na stavebný odpad, v celom objekte školy začína čulý pracovný ruch.

Kde sa toto všetko odohráva ?  No predsa na Základnej škole, J. Alexyho 1941/1, Zvolen.

 

Stavebná firma PUR STAV – hlavný dodávateľ má 17 mesiacov na realizáciu prác v rámci projektu Komplexné zlepšenie vyučovacích podmienok školy ", na spolufinancovaní ktorého sa podieľa Európska únia.

 

Čoho všetkého sa zmeny budú týkať ? Aké práce sa počas rekonštrukcie budú realizovať ?
- výmena okien
- zateplenie budovy a maľovanie fasád
- oprava strechy
- rekonštrukcia celého objektu telocvične
– zníženie stropov v šatniach, sociálnych zariadeniach a kabinetoch
– ochranné nátery stropných konštrukcií v telocvičniach
– rekonštrukcia sociálnych zariadení a sprchovacích priestorov
– výmena podláh v telocvičniach
– výmena obkladov v telocvičniach
- výmena svietidiel v celom objekte školy a v telocvičniach
- výmena umývadiel v triedach a v sociálnych zariadeniach
- výmena WC

 

Po ukončení stavebných prác začnú práce súvisiace s modernizáciou interiéru. S nimi súvisí zriadenie :
- moderných odborných učební na výučbu fyziky, prírodopisu a chémie
- dvoch jazykových laboratórií
- novej počítačovej učebne
- vymenia sa žiacke stoly a stoličky, učiteľské katedry v triedach
- čiastočne sa vymení kancelársky nábytok v zborovni, v pracovni ekonómky

 

Nepriamo s uvedenými prácami súviseli ďalšie činnosti, ktoré sa zrealizovali počas prázdnin, ale tieto boli financované z rozpočtu školy :
- výmena vzduchotechniky v školskej kuchyni
- vybudovanie vnútorných rozvodov na internet
- vybudovanie nového kabinetu IKT

 

Ešte niekoľko mesiacov náročnej práce a budeme môcť byť všetci hrdí na našu školu, ktorá svojim exteriérom a interiérovým vybavením bude patriť medzi najmodernejšie školy v meste Zvolen.Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS