K R O N I K A


OSOBNOSŤ MOJEJ ŠKOLY     Dňa 17. decembra 2009 sa uskutočnilo v Rytierskej sieni Zvolenského zámku oceňovanie žiakov OSOBNOSŤ MOJEJ ŠKOLY. Slávnostné ocenenie žiakov pripravilo mesto Zvolen odbor školstva a školský úrad vo Zvolene. Za našu školu si ocenenie prevzali :


Barbora Martinská, žiačka 4.B
Jana Panicová, žiačka 9.ABarbora Martinská

    Barborka je veľmi milé, slušné a veselé dievča. Na vyučovaní sa správa vzorne. Je pozorná a veľmi aktívna. Medzi spolužiakmi je veľmi obľúbená pre svoju ochotu kedykoľvek im pomôcť. Vážia si ju najmä pre jej zmysel pre spravodlivosť a skromnosť. Je stmeľujúcim členom celého kolektívu 4. B triedy.
    Zúčastňuje sa rôznych súťaží, najmä vedomostných.Spoľahnúť sa na ňu môžu aj starí rodičia, ku ktorým každý deň chodí hneď po skončení vyučovania. Vždy sa rada a ochotne postará aj o svoju mladšiu sestričku ,s ktorou chodí každý deň do školy aj zo školy.


obr      obrJana Panicová

     Janka je 14-ročné veselé dievča, patrí medzi najlepších žiakov školy, na vysvedčení má vždy jednotky. Pravidelne reprezentuje školu vo vedomostných a umeleckých súťažiach. Rada recituje, s ochotou a radosťou pripravuje relácie do školského rozhlasu. Má toľko aktivít, že jej pracovný deň je skutočne rozdelený na minúty. Takmer každý deň po vyučovaní odchádza na tréning. Úspešne hrá basketbal za mesto Zvolen. Vždy si nájde čas aj na spolužiakov. Je ochotná každému poradiť a pomôcť.
     Všetky jej aktivity a skutky, o ktorých nerada rozpráva, sú príkladom pre iných žiakov a povzbudením, aby dokázali prekážky prekonávať a sny uskutočňovať.jana      ocenenie

obr1

obr2