K R O N I K A


Ocenenie našich najlepších


Dňa 23. júna 2010 sa uskutočnilo v Rytierskej sieni Zvolenského zámku oceňovanie žiakov v esteticko - umeleckých a športových súťažiach. Slávnostné ocenenie žiakov pripravilo mesto Zvolen odbor školstva a školský úrad vo Zvolene. Za našu školu si ocenenie prevzali :

Rastislav Hrvol

vodácke súťaže

Matej Bartoš

vodácke súťaže

Michal Hornický

Ibobor - informatická súťažfoto1

foto2

foto3

foto4