K R O N I K A


Najmenší o lese a prírode


Aj najmenší žiaci našej školy, prváci a druháci, sa aktívne zapojili do aktivít pri príležitosti mesiaca lesov. V triedach stavali z prírodných materiálov 3D lesy, z náučných kníh a encyklopédií sa dozvedeli veľké množstvo nových informácií.Druháci si v knižnici našej školy pozreli zaujímavý film o lese. Pozorne ho sledovali a usilovne si robili poznámky, pretože ich potom čakal lesný kvíz. Z každej triedy boli vyslaní dvaja chlapci a dve dievčatá. Spolužiaci im držali palce a povzbudzovali ich potleskom. Víťazmi boli všetky družstvá, pretože ich odpovede zvládli na jednotku. V stredu 21.apríla popoludní zavítal do našej školy ocko našej kamrátky Soničky z 2.C ujo Roman Hedvigy, ktorý je lesníkom. Svoje zaujímavé rozprávanie doplnil o ukážky konárikov rôznych stromov, poukazoval nám aj veľa pekných obrázkov. Vysvetlil nám, že aj stromy majú svoju škôlku – ale lesnú, kde sa o ne starajú, aby zmocneli a potom ich sadia do prírody tam, kde je to potrebné. Najviac nás ohúril parohami srnca a jeleňa. Bolo to veľmi zaujímavé. 22.apríla boli na námestí v meste slávnostne otvorené Lesnícke dni 2010. Naše deti tam nesmeli chýbať. K druhákom sa pridali aj prváci. Niektorí navštívili Lesnícke a drevárske múzeum, kde je krásna výstava o lesoch a o ich obyvateľoch, tiež o dreve a rezbárstve. Zažili tiež pekné chvíle pri zaujímavých stánkoch a v súťažiach. A veľmi sa potešili aj speváčke Kristine, ktorá zaspievala známu pieseň Horehronie.Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS

Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS

Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS