K R O N I K ADetská konferencia 2010 - „Životný štýl mladých“


27.mája 2010 sme sa zúčastnili Detskej konferencie 2010 „Životný štýl mladých“ spolu s Mgr. Ľubicou Hradskou, koordinátorkou prevencie a patologických javov na našej škole.
Toto podujatie organizovali pod záštitou mesta Zvolen - Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene, koordinátori prevencie na základných školách, Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene.
 Konferencia sa konala na ZŠ, Námestie mládeže vo Zvolene. Bol to III.ročník určený hlavne pre žiakov II. stupňa ZŠ, ale aj dospelých, ktorí pracujú s mládežou.
Témami podujatia boli „Zdravá a krajšia budúcnosť“, „Kamaráti a ja“, „Akí sme a čo nás baví“ a „ Pokušenia súčasnosti“.
My sme vystúpili s prezentáciou, ktorej sme dali názov „Zostaň sám sebou“. Prezentovali sme v nej názory našich spolužiakov na dnešný životný štýl, spomenuli sme škodlivosť drog, pokušenia, ktorým musíme vedieť odolať a povedať jasne „NIE!“ O svoje príbehy sa priamo s obecenstvom podelili Richard Lepieš z 9.B, Matej Babic zo 7.A a Ján Jochlík z 5.A triedy. Na prezentácii sa podieľali - Tomáš Hlaváč z 8.C, Nikola Mažgútová, Lenka Turovská zo 7.A, Martina Bešinová z 8.A.
Natália Badinková získala ocenenie za literárnu prácu – báseň „Droga“.
Prispeli sme aj výtvarnými prácami, ktoré boli vystavené v aule.
Katka Longajová, Martina Bešinová, Natália Badinková – mladí moderátori sa zúčastnili besedy s odborníkmi, kde sa dozvedeli odpovede na svoje zvedavé otázky k témam. V obecenstve sedeli peer-aktivisti spolu so žiakmi 8.A a 8.B triedy.
Prežili sme veľmi zaujímavý deň, odniesli sme si krásne zážitky a hlavne skvelý pocit, že aj naše názory našli pozitívnu odozvu u obecenstva. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí ochotne vyjadrili svoje názory na tieto témy.
 

foto1

foto2

foto3

foto4

foto5

foto6

foto7

foto8

foto9