K R O N I K A


„Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“
k Medzinárodnému dňu školských knižníc
26. október 2009Meno školského knihovníka: Mgr. Anna Kúdelková, Mgr. Silvia Lagová
Počet účastníkov: 87
Názov akcie: Deti deťom
Téma: Veľký obraz – divadelné stvárnenie najzaujímavejšieho príbehu

Popis podujatia:
Miesto - herňa školského klubu
Účastníci - žiaci 1. stupňa navštevujúci školský klub (6 oddelení)
               - žiaci 5. C triedy (12 žiakov)
Priebeh:
Žiaci 5. ročníka pripravili a predviedli pre žiakov školského klubu krátke scénky z rozprávok (O červenej čiapočke, Kocúr v čižmách, Popoluška, Tri prasiatka), v ktorých neuviedli mená postáv ani názov rozprávky. Po predvedení každej scénky žiaci školského klubu hádali názov rozprávky a porozprávali dej, dopĺňali mená postáv, hodnotili ich konanie, povedali svoje dojmy a vyjadrili sa k stvárneniu rozprávky. Prezreli si tiež pripravené rozprávkové knihy. Potom zhodnotili vystúpenia žiakov a vybrali najlepšiu scénku. Nakoniec si čítali rozprávky z prinesených kníh a niektorí žiaci ilustrovali príbehy.

Hodnotenie žiakmi:
Scénky sa im páčili, no mohlo ich byť ešte viac, chceli by takéto vystúpenia častejšie. Mnohí sa tešili, že ich ilustrácie budú vystavené v knižnici. Vypožičať si knihy prídu nielen s pani vychovávateľkou, ale aj sami. Chceli by pokračovať v čítaní v knižnici „Pod stromom“.Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JSPri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc 26. októbra sme sa vybrali na návštevu KSKLS vo Zvolene. Samozrejme, pre nikoho z nás to nebola prvá návšteva knižnice. Niektorí z nás sú jej pravidelnými návštevníkmi už niekoľko rokov. Naša návšteva bola tentokrát zaujímavá v tom, že sme sa dozvedeli informácie o histórii najznámejších a najväčších svetových knižníc, o histórii krajskej knižnice, o pôvode jej vzniku. Okrem iného sme si upevnili svoje poznatky z literatúry tým, že pre nás pani knihovníčka pripravila ukážky z niekoľkých druhov literatúry od beletrie až po odbornú literatúru. Za preukázané vedomosti sme od nej dostali pochvalu.
Z knižnice sme odišli bohatší o nové a zaujímavé informácie.

Žiaci VI. A triedy