K R O N I K A


Tehlička pre Keňu


V školskom roku 2009/2010 v mesiacoch marec a apríl sa uskutočnil na našej škole už 5. Ročník celoslovenského podujatia „Tehlička pre Keňu“.
Ide o dobrovoľný finančný príspevok žiakov, ktorý bude venovaný deťom tejto krajiny na rozvojové projekty, výstavbu škôl, na podporu vzdelávania pre deti z ulice v centre BOSCO BOYS v NAIROBI.
Do zbierky sa zapojili triedne kolektívy, jednotlivci i učitelia na I. a II. Stupni. Spolu sme vyzbierali 54 euro.


Ďakujeme všetkým za deti, ktoré túto pomoc potrebujú.
 


kena podakovanie