K R O N I K A


Popoludnie s hasičmiDňa 5.mája sa na našom školskom dvore uskutočnila prehliadka hasičskej techniky, ktorú pre našich žiakov pripravili mladí hasiči z Technickej Univerzity vo Zvolene, v spolupráci s hasičským a záchranárskym zborom. Deťom predviedli svoje majstrovstvo a pripravenosť pri likvidácii požiaru a záchranných prácach. Starší aj mladší žiaci si potom mohli svoje zručnosti vyskúšať v súťaži družstiev aj jednotlivcov pri požiarnom útoku. Najlepšie kolektívy aj jednotlivci boli ocenení diplomami a sladkosťami. Bolo to popoludnie plné napätia a zábavy.


foto1

foto2

foto3

foto4

foto5

foto6

foto7 foto8