K R O N I K A


Okresné kolo geografickej olympiády

Dňa 10.2.2010 sa ôsmi žiaci našej školy zúčastnili okresného kola geografickej olympiády spolu so 120 žiakmi zo Zvolena a okolia.
V silnej konkurencii obstáli veľmi dobre. Štyria žiaci boli úspešní riešitelia vo svojich kategóriách a to Lukáš Kamenský z 5.A v I. kategórii, Martin Strak z 6.B v F. kategórii, Katarína Longajová z 8.A v G. kategórii. Najvýraznejší úspech dosiahol Jakub Kloc z 5.A , ktorý obsadil prvé miesto vo svojej kategórii.
Všetkým úspešným riešiteľom geografickej olympiády blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov pri reprezentácii školy.foto
Jakub Kloc , Lukáš Kamenský , Katarína Longajová , Martin Strak