K R O N I K A


EXKURZIA FLÓRA BRATISLAVA 2010


Je to tradícia našej školy. Každoročne navštevujeme túto krásnu výstavu kvetov vo výstavnom centre Incheba Bratislava. Videli sme široký sortiment kvetín, okrasných rastlín, ale aj vianočný dekoračný materiál, keramiku, drobnú mechanizáciu, záhradné stavby a nábytok. Počas cesty autobusom do Bratislavy, ale aj po Bratislave nám Mgr. Emília Vongrejová riaditeľka Centra voľného času Domino Zvolen robila odborný výklad o dôležitých historických, geografických, prírodných miestach, ale aj budovách, ktoré sme videli. Z Incheby sme sa presunuli na Slavín pamätník s cintorínom, kde sme si pripomenuli našich osloboditeľov a naskytol sa nám pohľad na bratislavské strechy a významné objekty. Nakoniec sme si ešte pozreli nové obchodné centrum Bratislavy Eurovea. Exkurzie sa zúčastnili žiaci 2. stupňa podľa záujmu.


foto1

foto2

foto3

foto4

foto5