K R O N I K A


EnviroOtázniky


V tomto školskom roku sa uskutočnil už V. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl EnviroOtázniky, ktorá predstavuje korešpondenčnú olympiádu o životnom prostredí. Účasť žiakov našej školy v tejto olympiáde sa už stala tradíciou . V tomto školskom roku sa do nej zapojilo deväť žiakov z 5.A triedy. Napriek tomu, že v silnej konkurencii 1082 žiakov zo 150 základných škôl nezískali ani jedno zo šiestych ocenených miest vzorne reprezentovali našu školu. Želáme veľa úspechov v ďalšom ročníku.


Čestné_uznanie