K R O N I K A


Týždeň boja proti drogám  21.11. - 27.11.2009


Škodlivosť drog na ľudský organizmus sme si aktivitami pripomenuli aj v tomto škol.roku. V školskej relácii sme sa dozvedeli o pripravených aktivitách, ale i o rozdelení drog a niečo z ich histórie. Reláciu čítali R.Lepieš, J. Panicová a L. Holešová.

Hlavná nástenka informovala žiakov nielen o škodlivosti fajčenia, alkoholu, či iných návykových látkach, ale i o možnostiach, kde nájsť pomoc v prípade problémov. Naša škola je dlhodobo zapojená do projektu „Škola podporujúca zdravie“, takže naše aktivity boli naozaj rôznorodé.

Žiaci I.st. pracovali s učebnicami- Poznaj svoje múdre telo, II.st.- Ako poznám sám seba. V nich našli veľa informácií hlavne o vplyve tabaku a alkoholu, či iných návykových látok na detský organizmus. Mohli si overiť svoje vedomosti v kvízoch, pri riešení tajničiek. Žiaci zo zdravotníckeho krúžku sa s nimi rozprávali o zdravej výžive. Informácie a súťažný kvíz o škodlivosti fajčenia majú pre štvrtákov pripravené aj peer aktivistky na našej škole, ktorý uskutočnia v náhradnom termíne kôli ochoreniu. Svoj voľný čas strávili mnohí v záujmových útvaroch na škole. Najkrajšie výtvarné práce sme vystavili na nástenke. Na všetkých hodinách, ale hlavne na etike, náboženstve, či prírodovede žiaci s témou pracovali.

Žiakov na II. stupni oslovili v besedách odborníci, ktorých sme pozvali. Žiaci 5.ročníkov sa dozvedeli o trestných činoch mladistvých páchaných pod vplyvom alkoholu v besede s príslušníkom polície. So šiestakmi sa rozprávala o škodlivosti fajčenia na ich detský organizmus psychologička z CVPP. Deviataci mali možnosť dozvedieť sa odpovede na svoje otázky týkajúce sa zákonov v besede s prokurátorom.

V súťažnom kvíze „Čo vieš o škodlivosti drog a o zdravej výžive“sa stretli v školskom kole trojčlenné družstvá zo 6. a 7. tried. Najúspešnejší – I. miesto – získalo družstvo 7.A : Tomáš Koleda, Matej Babic a Vladimír Čulík. Druhí skončili žiaci 6.A, tretie miesto patrí 7.B. Kvíz pomohli organizovať koordinátorovi prevencie Mgr. Ľ.Hradskej žiačky zo zdravotníckeho krúžku, ktorý vedie Mgr.H. Hybská. Na víťazov čakali pekné ceny.

O tom, že drogy sú dnes zneužívané mnohými hudobníkmi sme rozprávali na hodinách hudobnej výchovy, hľadali sme informácie o spevákoch, skupinách, velikánoch hudby, ktorí na túto „ záľubu“ doplatili. Využívali sme aj počítačové učebne na získanie informácií, či vytvorenie žiackych projektov .

Žiaci 7.C a 7.A boli na súťažnom kvíze k prosocionálnej výchove v DK ŽSR vo Zvolene. Súťažili Milan Kubala a Maťo Prodaj zo 7.A. Prežili sme pekné dopoludnie a odniesli sme si zaujímavé informácie o tejto téme.


Aktivity na škole organizovali koordinátorky prevencie: I.st.- Mgr. Z. Králiková, II.st.- Mgr. Ľ.Hradská.
Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí sa zapojili do aktivít so žiakmi.Highslide JS

 diplom

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS