K R O N I K A


Dni vody


Tak ako po minulé roky aj tento rok sme sa zúčastnili na akcii spätej so Svetovým dňom vody. Využili sme ponuku spoločnosti VEOLIA a 22. 3. 2010 sa žiaci 5.A a 5.B triedy zúčastnili prehliadky čističky odpadových , ktorá sa nachádza vo Zvolene v časti Balkán. Vzhľadom k tomu, že aj počasie nám prialo sme sa mohli oboznámiť s rôznymi spôsobmi úpravy odpadových vôd a prezrieť si celý technologický proces čistenia odpadových.Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS

Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS