K R O N I K A


Medzinárodný deň mlieka


Aj tento rok si naši žiaci so svojimi pedagógmi pripomenuli význam mlieka pre výživu detí. Na I. stupni to tentoraz bola väčšinou tvorivá hra s obalmi od mlieka a mliečnych výrobkov na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania. Skupiny žiakov vytvárali zvieratká, ktoré nám dávajú mlieko. Tak nám vznikla pekná výstavka kravičiek, kozičiek, teliatok a iných postavičiek, nad ktorými kraľuje vydarená Mliečna víla Milka. Na krúžku Hrnček var si deti pri tejto príležitosti pripravovali zdravé jedlá, ako zeleninový šalát s jogurtom a syrovú nátieku. Žiačky II.stupňa si pripravili aktivity v triedach I.stupňa, kde zisťovali zábavnou formou vedomosti o význame mlieka pre zdravý vývin detí.


obr1

obr2

obr3

obr4

obr5