K R O N I K A


ČAS  PÁPERIA


Aj tento rok sme sa zapojili do súťaže ČAS PÁPERIA s nápaditými vianočnými darčekmi a pohľadnicami, ktoré deti vytvorili na vyučovacích hodinách, krúžkoch, či v školskom klube. Za svoje pekné práce boli ocenené Natalka Vavrová z V. oddelenia a Lujza Rusková zo VI. oddelenia ŠKD.Highslide JS           Highslide JS           Highslide JS          Highslide JSNatalka VAVROVÁ


nvavrova      diplomvavrova

nvavrova1      nvavrova2Lujza RUSKOVÁ


lruskova      diplomruskova

ruskova1 ruskova2