K R O N I K A


Návšteva Arboréta Borová horaKaždoročne si v apríli pripomíname význam našich lesov rôznymi aktivitami, ktoré nám pripomínajú ich dôležitosť a nenahraditeľnosť. My sme sa so žiakmi 8. A triedy rozhodli využiť ponuku dňa otvorených dverí a navštívili sme Arborétum Borová hora . Počas prehliadky arboréta sme si prezreli zaujímavé dreviny, kry ale aj sukulenty nachádzajúce v skleníkoch. Zároveň sme využili ponuku CHKO Poľana a dozvedeli sme sa nové informácie o druhovej a územnej ochrane. Aj keď počasie bolo o niečo chladnejšie ako sme predpokladali nepokazilo nám príjemný dojem zo zaujímavej prehliadky arboréta.


foto1

foto2

foto3

foto4

foto5

foto6